Glasbila

Trstenke

Trstenke, piščali iz trstike, so staro slovensko glasbilo. Znane so tudi kot orglice, piskulice, pištulice, dudle … Poznamo trstenke z enostransko ali dvostransko po velikosti stopničasto razporejenimi cevkami. V uporabi so bile zlasti v SZ, SV in JV predelih Slovenije.

Kako igrati?
Prisloni trstenke na spodnjo ustnico in zgornjo ustnico našobi čez cevčice. Nato zapihaj vanje.

WordPress Video Lightbox